Vochtige muren in huis? Haast u niet met het laten vervangen van de voegen of het impregneren van de buitenmuren. Zie drie onderstaande links:

Vochtproblemen binnen aan de buitenmuur 3e deel

Vochtproblemen binnen aan de buitenmuur 2e deel

Vochtproblemen binnen aan de buitenmuur 1e deel

Guram Kochi MSc, KochiToon Innovations bv


21 december 2016

Bent u op zoek naar een stabiele verfsysteem voor uw huis? Lees onderstaande bericht en click op de link.

Een ander voorbeeld van de stabiliteit van de combinatie Allback+1toFILL WaterVast bij de werking van vocht. Enkele houten teststukken, waar een uitgezaagd driehoekig stuk opgevuld is met 1toFILL WaterVast (volledig natuurlijk, dampdoorlatend vulmiddel), werden  geschilderd met een zeer dampdoorlatende Allback lijnolieverf. Enkele, eveneens met 1toFILL WaterVast opgevulde  teststukken, werden geschilderd  met een volledig dampONdoorlatende verf. Om de vochtoverlast groter te maken, werden de teststukken slechts gedeeltelijk geschilderd, zodat het vocht overal vrije toegang had. Alle teststukken werden op een dienblad gelegd en op 30 november j.l. buiten gezet. Omdat ze op het  dienblad liggen waarop na elke regenbui nog dagenlang een plasje regenwater overblijft, is de vochtoverlast aanzienlijk groter. De foto werd genomen op 18 december j.l., na enkele  regenbuien waardoor alle teststukken nog in het water staan, en laat zien dat de teststukken met dampONdoorlatende verf allemaal gebarsten zijn, terwijl de met Allback geschilderde  onbeschadigd zijn! Dit is een duidelijk bewijs, dat de dampdoorlatendheid van vulmiddel en verf een cruciale factor is als het gaat om het intact blijven van een verfsysteem bij vochtinwerking.

Mijn boodschap aan de huiseigenaren is: kiest ten behoeve van het onderhoud van uw kostbare bezit, uw huis, voor de combinatie van 1toFILL WaterVast en Allback natuurlijke lijnolieverf en u zult geen zorgen meer hebben.

https://drive.google.com/drive/folders/0B9xu91y978svZEVnZHlpc2lLaXc?usp=sharing

Guram Kochi MSc, ontwikkelaar 1toFIX middelen en KochiToon AllesVullers